Verzending en terugzending

Leveringskosten

Alle verzendingen van C.C.G.2 sprl (voor Belensa Ltd) worden verstuurd met De Post of een verzendfirma. De leveringskosten worden berekend volgens het gewicht van de producten van de bestelling.

Leveringstermijn

De door de koper bestelde producten worden verzonden naar het adres dat de koper heeft vermeld op de bestelbon binnen 15 dagen, voor producten in voorraad, te rekenen vanaf de werkdag die volgt op de werkdag waarop de koper zijn bestelling gevalideerd heeft. Als de producten niet in voorraad zijn op het ogenblik dat de bestelling wordt verwerkt, wordt de koper via e-mail op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop de producten beschikbaar zullen zijn. C.C.G.2 sprl wijst elke verantwoordelijkheid af bij een belangrijke vertraging in de levering indien deze te wijten is aan de transporteur, indien de bestelde producten verloren zouden gaan of bij staking van de postdiensten. Er wordt verduidelijkt dat de transportrisico's voor de koper zijn. In geval van vertraging in de levering, moet de koper deze vertraging zo snel mogelijk melden aan de consumentendienst van C.C.G.2 sprl via een mail naar contact@belensa-cosmetics.com.

Beschadiging tijdens de levering en leveringsfouten

Bij ontvangst van de bestelde goederen dient de koper na te gaan of deze producten conform zijn. Elke onregelmatigheid in de levering (ontbrekend of beschadigd product, beschadigd pakket, ...) dient door de koper te worden gemeld aan de transporteur/aanbieder bij afgifte van het pakket en moet op de dag van de ontvangst of uiterlijk op de eerste werkdag na ontvangst worden gemeld aan de klantendienst van C.C.G.2 sprl, via e-mail naar contact@belensa-cosmetics.com. Indien de melding niet binnen de toegekende tijd gebeurt, is de klant verantwoordelijk voor eventuele schade aan de goederen.

Terugzendingen

Voor iedere terugzending als gevolg van een verkeerde levering, een verkeerd product, enz., moet een terugzendaanvraag worden ingediend. Alle terugzendaanvragen moeten worden verstuurd naar contact@belensa-cosmetics.com. Terugzendingen worden alleen aanvaard in hun originele verpakking.